“Rzeczywistość  z tego i nie z tego świata”

   (Essenceizm 8)

Okładka Essenceizm 8_Rzeczywistość z tego i nie z tego świata

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie - Rzeczywisty stan naszego świata

 

Część 1 – Rzeczywiste dobro tego świata

1. Stan poza czasem i przestrzenią - punkt wyjścia

2. Byt Pierwoistny wyłonił z Siebie wszechświat

3. Ukierunkowana Energia twórcza

4. Działalność Bytu Pierwoistnego

5. Największe dzieło Stwórcy

6. Prawa świata duchowego

7. Pośrednia obecność Bytu Pierwoistnego

8. Miłość Stwórcy dedykowana ludzkości

9. Jednolita wiedza o rzeczywistości

 

Część 2 – Rzeczywiste zło tego świata

10. Analiza powstania Szatana i zła

11. Nieprawdziwy bóg tego świata

12. Działanie mechanizmu władzy Szatana

13. Mamy nieprawdziwą wizję świata

14. Dwie sprzeczne ze sobą rzeczywistości

15. Rezultat śmierci duchowej ludzi

16. Trudność w usunięciu zła

17. Wpływ Szatana na ludzi

18. Nowotwór totalitaryzmu wbrew demokracji

 

Część 3 – Rzeczywista tragedia tego świata

19. Stan naszego świata

20. Analiza osobowego źródła dobra i zła

21. Obecny stan religii

22. Analiza istnienia religijnych bogów

23. Proces niszczenia dobra przez władzę

23b. Zło tworzone przez „sojusz ołtarza i tronu”

24. Zrozumienie osobowości Syna Bożego

25. Badanie dzieła Jezusa Chrystusa

26. Próba odzyskania sensu nauczania Jezusa

27. Porażająca prawda o naszej rzeczywistości

 

Część 4 – Rzeczywista nadzieja tego świata

28. Zakodowanie istnienia w stworzeniu

29. Rzeczywisty sens życia człowieka

30. Wieczność jako właściwy stan człowieka

31. Małe marzenia zwykłego człowieka

32. Nadzieja na narodzenie się na nowo

33. Cała nadzieja w procesie zbawienia

34. Odpowiedzialność ludzi za przyszłość

35. Misja odpowiedzialności za świat

36. Nowatorstwo teorii wiecznego istnienia

 

Zakończenie  -  Mój duchowy testament

 

Od autora:

System analityczny essenceizm ma na celu dostarczać wiedzę dającą nadzieję na właściwe zrozumienie naszej rzeczywistości. Prezentuję ją w tej książce. Przypominam, że wiedza zebrana przez essenceizm posłużyła mi również do utworzenia teorii wiecznego istnienia. Tworząc ją, marzyłem, aby odzwierciedlała koncepcję rzeczywistości przeznaczoną dla ludzkości przez Stwórcę. Tę koncepcję nazywam Dobrem, a jej Stwórcę Bytem Pierwoistnym.

Mój system essenceizm oraz teoria wiecznego istnienia wnoszą nowatorską wiedzę. Przekazuję ją tym, którzy poszukują wieczności i prawdziwej miłości, nawet jeśli nie wiedzą, jakie jest jej źródło. Ponieważ moje poglądy mogą być na tyle nowotarskie, że aż trudne do przyjęcia, to w tej książce postanowiłem opisać mój system jeszcze prostszym językiem, aby być lepiej zrozumianym.

System analityczny essenceizm oraz powstała w wyniku jego badań teoria wiecznego istnienia z powodzeniem mogą zastąpić religię. Kierowane są do wszystkich ludzi: wierzących i niewierzących, ateistów, agnostyków, a nawet do tych osób, którym zjawisko religii jest całkiem obojętne. Moje ustalenia nie tworzą żadnej nowej wiary i nie uzależniają od kultu. Zastępują tylko wiarę religijną nową wiedzą o charakterze naukowym. Proponują też radykalną zmianę wiedzy dotyczącej Boga jako Bytu Pierwoistnego, świata duchowego i ludzkiej wieczności. Dzięki temu pozwalają usunąć strach przed karami stworzonymi przez religie za nieprzestrzeganie ich nakazów. Daje to ludziom spokój oraz wolność myślenia.

Tak jak w poprzednich opracowaniach, postanowiłem zrezygnować z wszelkich przypisów, gdyż nie chcę się powoływać na niczyje poglądy dla poparcia moich tez. Dziękuje wszystkim, którzy pomogli mi w mojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”