Teoria wiecznego istnienia

Okładka_Teoria wiecznego istnienia

Essenceizm zdefiniował założenie, tezy, aksjomaty i paradygmat teorii wiecznego istnienia

( A zatem ta teoria powstała w wyniku analiz przeprowadzonych przez essenceizm.)

0. Teoria wiecznego istnienia bazuje na fakcie, że wszechświat powstał w konkretnym momencie, a przedtem go nie było. To jest paradygmat tej teorii.

1. Głównym założeniem tej teorii jest istnienie stanu poza czasem i przestrzenią. To jest jej fundament.

2. Tezą teorii wiecznego istnienia jest to, że uznawany przez większość ludzkości Bóg to Byt Pierwoistny. Jest Bytem wiecznym, doskonałym i absolutnym. Ma On w Sobie Serce będące Wiecznym Źródłem Pierwoistnej Siły Miłości, która czyni Go Stwórcą. To On stworzył z Samego Siebie wszechświat, życie, a przede wszystkim ludzi.

3. Uzupełniającą hipotezą teorii wiecznego istnienia jest to, że Byt Pierwoistny zajmuje Sobą całą sferę poza czasem i przestrzenią, czyli wszystko poza czasoprzestrzenią wszechświata. To jest Jego i nasz wieczny „dom”, czyli wieczny świat duchowy.

4. Aksjomatem w teorii wiecznego istnienia jest to, że „coś” nie może powstawać z „niczego”. Zatem czasoprzestrzeń wszechświata lub wszechświatów musiała mieć swoje źródło powstania. Jest nim Osobowość Bytu Pierwoistnego oraz Jego Energia Pierwszej Przyczyny.

5. Sądem egzystencjalnym teorii jest to, że Osobowość Bytu Pierwoistnego przenika Energię Pierwszej Przyczyny. To tworzy „model” dla osoby duchowej człowieka przenikającej osobę fizyczną.

6. Sądem egzystencjalnym teorii jest również to, że wieczność tkwi w naszej osobie duchowej, którą otrzymujemy od Stwórcy w momencie narodzenia.

7. Dodatkowym sądem egzystencjalnym jest to, że Byt Pierwoistny nie zna zła. Zło tego świata pojawiło się, gdy przez zmianę kierunku Pierwoistnej Siły Miłości powstała zła siła władzy.

 

Wszystkie tematy Teorii Wiecznego Istnienia

znajdują w kolejnych rozdziałach na tej stronie.

 

                               Spis treści

Wprowadzenie do teorii wiecznego istnienia

Część 1 - Reguły teorii wiecznego istnienia

Rozdział 1. Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia
Rozdział 2. Paradygmat  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 3. Założenie teorii wiecznego istnienia
Rozdział 4. Aksjomaty teorii wiecznego istnienia
Rozdział 5. Tezy teorii wiecznego istnienia
Rozdział 6. Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia
Rozdział 7. Schemat stwórczy w teorii wiecznego istnienia
Rozdział 8. Definicje i opis pojęć teorii wiecznego istnienia
Rozdział 9. Przywracanie właściwego sensu pojęciom


Część2 - Uzupełnienie idei teorii wiecznego istnienia

Rozdział 10. Idea powstania  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 11. Ważna cecha teorii wiecznego istnienia
Rozdział 12. Odróżnienie wizji tej teorii od wizji nauki i religii
Rozdział 13. Więcej wiedzy o stanie poza czasem i przestrzenią
Rozdział 14. Konieczność zrozumienia naszej rzeczywistości
Rozdział 15. Ocena metod analitycznych dotyczących tej teorii
Rozdział 16. Idee teorii wiecznego istnienia wobec filozofii
Rozdział 17. Opinia teorii dotycząca światowych religii
Rozdział 18. Essenceizm ukształtował teorię wiecznego istnienia


Część 3 -  Byt Pierwoistny – Źródło teorii wiecznego istnienia

Rozdział 19. Tworzenie naukowego wzorca Boga
Rozdział 20. Jądro teorii – Byt Pierwoistny
Rozdział 21. Wszechświat - zamysł Bytu Pierwoistnego
Rozdział 22. Byt Pierwoistny a stan wszechświata
Rozdział 23. Spór o powstanie wszechświata
Rozdział 24. Główny akt miłości Stwórcy
Rozdział 25. Prawdziwa miłość Boga do ludzi
Rozdział 26. Rola jednostki w dziejach świata
Rozdział 27. Siła Władzy kontra Siła Miłości


Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

Rozdział 28. Warunki zrozumienia wieczności
Rozdział 29. Źródłowe argumenty za wiecznością
Rozdział 30. Wieczność od Stwórcy dla człowieka
Rozdział 31. Nauka pomaga zrozumieć wieczność
Rozdział 32. Wiedza o wieczności dla każdego
Rozdział 33. Wizja wieczności we wszechświecie
Rozdział 34. Wieczność człowieka i innych istot
Rozdział 35. Powody niezrozumienia wieczności
Rozdział 36. Poglądy, których nikt się nie spodziewał


Zakończenie -

 Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia

 

 

Zapamiętaj!

Początek życia każdego człowieka jest początkiem jego wieczności!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”