„Dotyk wieczności”:

Tematy na tej stronie stanowią również poszczególne rozdziały książki pod tytułem „Dotyk wieczności”.

Druga książka pt. “Dotyk nadziei” jest powieścią beletrystyczną wydaną też przez Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

Równocześnie na kanwie strony: www.essenceizm.pl powstałty książki o systemie badawczym essenceizm. Zajrzyj na tę stronę.

Więcej wyjasnień w zakładce “Kontakt

Kontakt e-mailowy z autorem:  janusz.m@istota.net,  lub

telefoniczny: +48 696 027 040 - Janusz Mazur

 Poniżej prezentuję spis treści tej książki (naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego rozdziału)

„DOTYK  WIECZNOŚCI”

(„Logiczna droga do zrozumienia wiecznośći w człowieku”)

Spis treści

Wprowadzenie

Wizja wszechrzeczy - Essenceizm - Wizja wszechrzeczy

0. Nie jesteśmy zwierzętami - Nie jesteśmy zwierzętami

Jak zrozumieć samego siebie.

1. Byt Pierwoistny - Byt Pierwoistny

W poszukiwaniu Nieskończoności – Próbuję opisać Boga – krok 1.

2.  Bóg jako Centrum - Bóg jako Centrum

Bóg jako Centrum wszechstworzenia – Próbuję opisać Boga – krok 2.

3. Osobowość Boga - Osobowość Boga

Wizja wszechświata – Próbuję opisać Boga – krok 3.

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

Bóg jako Źródło istnienia – Próbuję opisać Boga – krok 4.

5. Bóg a nauka - Bóg a nauka

Bóg wobec nauki – Próbuję opisać Boga – krok 5.

6.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

Bóg jako Rodzic i uczestnik ewolucji  – Próbuję opisać Boga – krok 6

7. Bóg jako Żródło wszechrzeczy - Bóg jako Źródło wszechrzeczy

Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy – Próbuję opisać Boga –

 krok 7.

8. Człowiek – Istota wieczna - Człowiek – Istota wieczna

Definiowanie człowieka.

9.  Człowiek wobec wszechstworzenia – Człowiek wobec  wszechstworzenia

Miejsce człowieka wobec Boga i wszechstworzenia.

10.  Człowiek a inne byty duchowe - Człowiek a inne byty duchowe

Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka.

11. Poglądowe spojrzenie na Boga - Poglądowe spojrzenie na Obraz Boga

Obraz Boga trafiający do ludzkiej wyobraźni.

12. Serce Boga - Serce Boga 

Próbuję zrozumieć Serce Boga. 

13.  Początek zła - Początek zła

Istnienie zła i jego centrum.

14.  Centrum zła - Szatan - Centrum zła - Szatan

Istnienie zła i jego centrum

15.  Świat bez zła a obecny świat - Świat bez zła a obecny świat

Gdzie właściwie teraz żyjemy?

16.  Koniec świata - Koniec świata

Strach przed końcem świata, Sądem Ostatecznym i wiecznym piekłem

17. Bóg a obecny świat  - Bóg a obecny świat

Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

18. Jezus Chrystus - Jezus Chrystus

Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa.

19. Samotny OdkupicielSamotny Odkupiciel

Samotność Jezusa.

20. Biblia dla wspólczesnych Biblia dla współczesnych

Droga do Prawdy.

21. Tajemnice Jezusa i Ducha Św. - Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa

Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus?

22. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

Analiza zjawisk Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego?

23. Świat duchowy  - Świat duchowy

Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego.

24. Świat duchowy obecnie - Świat duchowy obecnie

Jak obecnie funkcjonuje świat duchowy ze światem fizycznym?

21. Świat duchowy - tło konfliktów - Świat duchowy - tło konfliktów

Próbuję zrozumieć tło konfliktów między światem duchowym a fizycznym

26. Człowiek wobec śmierci - Człowiek wobec śmierci

Co warto wiedzieć przed wejściem do świata duchowego?

27. Główny problem moralny - Główny problem moralny

Największy problem moralny ludzkości wobec Boga.

28. Sens duchowej historii ludzkości - Sens duchowej historii ludzkości

Próbuję ogarnąć sens duchowych dziejów ludzkości.

29. Za kulisami historii świata - Za kulisami historii świata

Jak rozumieć polityczny przebieg obecnej historii świata.

30. Zbawienie świata - Zbawienie świata

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby świat został zbawiony?

31. Odpowiedzialność za zbawienie - Odpowiedzialność za zbawienie świata

Rola Boga, ludzi i aniołów  w procesie zbawienia.

32. Reinkarnacja a pojęcie zbawienia - Reinkarnacja a pojęcie zbawienia

Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia.

33. Zbawienie osobiste -  Zbawienie osobiste

Jak próbować uwolnić się z piekła?

34. Cuda w procesie zbawienia -  Cuda w procesie zbawienia

Jak zrozumieć cuda?

35. Pomoc Boża i modlitwa - Pomoc Boża i modlitwa

Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

36. Czarny scenariusz dla ludzkości - Czarny scenariusz dla ludzkości

Oby się nigdy nie sprawdził

37. Poglądy i wnioski z różnych religii - Poglądy i wnioski z różnych religii

Religie jako baza wiedzy o Bogu i człowieku.

38. Człowiek wobec wiary w Boga - Człowiek wobec wiary w Boga

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

39. Futurystyczna wizja wszechświata - Futurystyczna wizja wszechświata

Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga

40. Słowa do wierzących - Słowa do wierzących

Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

41. Poszukiwanie Boga dla każdego - Poszukiwanie Boga dla każdego

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

42. Czas dyskusji - Słowo staje się ciałem? - Słowo staje się ciałem?

Samodzielna droga poznawania Boga.

43. Proste sposoby poznawania Boga - Proste sposoby poznawania Boga

Proste przykładowe propozycje osobistej wizji Boga 

44. Miłość i przyjaźń - Miłość i przyjaźń

Krótko o miłości, przyjaźni i samotności.

45. List miłosny do Boga - List miłosny do Boga

Jak wyrażić swoją miłość i współczucie wobec Boga.

46. Sens życia człowieka - Sens życia człowieka

Próbuję określić właściwy cel i sens życia człowieka.

47. Otwarcie na wiedzę duchową - Otwarcie na wiedzę duchową

Co jest potrzebna, aby samemu zacząć opracowywać takie tematy?

48. Przeszkody w zrozumieniu Boga - Przeszkody do zrozumienia Boga

Co warto zrobić dla zrozumieniu Boga?

49. Moja droga do Boga - Moja droga do Boga

Doświadczenia osobiste.

50. Marzenie o idealnym świecie - Marzenie o idealnym świecie

Miałem sen...

Zakończenie - Wnioski podsumowujące poruszane tematy

Zapamiętaj to przed wejściem do wieczności...

Kompendium wiedzy - Kompendium tematyczne i Kompendium alfabetyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”