„Dotyk wieczności”:

Tematy na tej stronie stanowią również poszczególne rozdziały książki pod tytułem „Dotyk wieczności”.

Okładka ksiązki Dotyk wieczności

Równocześnie na kanwie strony: www.essenceizm.org powstałty książki o systemie badawczym essenceizm. Zajrzyj na tę stronę.

Więcej wyjasnień w zakładce “Kontakt

Kontakt e-mailowy z autorem:  janusz.m@istota.net,  lub

telefoniczny: +48 (22) 722 77 00 - Janusz Mazur

 Poniżej prezentuję spis treści tej książki (naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego rozdziału)

„DOTYK  WIECZNOŚCI”

(„Logiczna droga do zrozumienia wiecznośći w człowieku”)

Spis treści

Wprowadzenie

Wizja wszechrzeczy - Essenceizm - Wizja wszechrzeczy

0. Nie jesteśmy zwierzętami - Nie jesteśmy zwierzętami

Jak zrozumieć samego siebie.

1. Byt Pierwoistny - Byt Pierwoistny

W poszukiwaniu Nieskończoności – Próbuję opisać Boga – krok 1.

2.  Bóg jako Centrum - Bóg jako Centrum

Bóg jako Centrum wszechstworzenia – Próbuję opisać Boga – krok 2.

3. Osobowość Boga - Osobowość Boga

Wizja wszechświata – Próbuję opisać Boga – krok 3.

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

Bóg jako Źródło istnienia – Próbuję opisać Boga – krok 4.

5. Bóg a nauka - Bóg a nauka

Bóg wobec nauki – Próbuję opisać Boga – krok 5.

6.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

Bóg jako Rodzic i uczestnik ewolucji  – Próbuję opisać Boga – krok 6

7. Bóg jako Żródło wszechrzeczy - Bóg jako Źródło wszechrzeczy

Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy – Próbuję opisać Boga –

 krok 7.

8. Człowiek – Istota wieczna - Człowiek – Istota wieczna

Definiowanie człowieka.

9.  Człowiek wobec wszechstworzenia – Człowiek wobec  wszechstworzenia

Miejsce człowieka wobec Boga i wszechstworzenia.

10.  Człowiek a inne byty duchowe - Człowiek a inne byty duchowe

Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka.

11. Poglądowe spojrzenie na Boga - Poglądowe spojrzenie na Obraz Boga

Obraz Boga trafiający do ludzkiej wyobraźni.

12. Serce Boga - Serce Boga 

Próbuję zrozumieć Serce Boga. 

13.  Początek zła - Początek zła

Istnienie zła i jego centrum.

14.  Centrum zła - Szatan - Centrum zła - Szatan

Istnienie zła i jego centrum

15.  Świat bez zła a obecny świat - Świat bez zła a obecny świat

Gdzie właściwie teraz żyjemy?

16.  Koniec świata - Koniec świata

Strach przed końcem świata, Sądem Ostatecznym i wiecznym piekłem

17. Bóg a obecny świat  - Bóg a obecny świat

Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

18. Jezus Chrystus - Jezus Chrystus

Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa.

19. Samotny OdkupicielSamotny Odkupiciel

Samotność Jezusa.

20. Biblia dla wspólczesnych Biblia dla współczesnych

Droga do Prawdy.

21. Tajemnice Jezusa i Ducha Św. - Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa

Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus?

22. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

Analiza zjawisk Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego?

23. Świat duchowy  - Świat duchowy

Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego.

24. Świat duchowy obecnie - Świat duchowy obecnie

Jak obecnie funkcjonuje świat duchowy ze światem fizycznym?

21. Świat duchowy - tło konfliktów - Świat duchowy - tło konfliktów

Próbuję zrozumieć tło konfliktów między światem duchowym a fizycznym

26. Człowiek wobec śmierci - Człowiek wobec śmierci

Co warto wiedzieć przed wejściem do świata duchowego?

27. Główny problem moralny - Główny problem moralny

Największy problem moralny ludzkości wobec Boga.

28. Sens duchowej historii ludzkości - Sens duchowej historii ludzkości

Próbuję ogarnąć sens duchowych dziejów ludzkości.

29. Za kulisami historii świata - Za kulisami historii świata

Jak rozumieć polityczny przebieg obecnej historii świata.

30. Zbawienie świata - Zbawienie świata

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby świat został zbawiony?

31. Odpowiedzialność za zbawienie - Odpowiedzialność za zbawienie świata

Rola Boga, ludzi i aniołów  w procesie zbawienia.

32. Reinkarnacja a pojęcie zbawienia - Reinkarnacja a pojęcie zbawienia

Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia.

33. Zbawienie osobiste -  Zbawienie osobiste

Jak próbować uwolnić się z piekła?

34. Cuda w procesie zbawienia -  Cuda w procesie zbawienia

Jak zrozumieć cuda?

35. Pomoc Boża i modlitwa - Pomoc Boża i modlitwa

Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

36. Czarny scenariusz dla ludzkości - Czarny scenariusz dla ludzkości

Oby się nigdy nie sprawdził

37. Poglądy i wnioski z różnych religii - Poglądy i wnioski z różnych religii

Religie jako baza wiedzy o Bogu i człowieku.

38. Człowiek wobec wiary w Boga - Człowiek wobec wiary w Boga

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

39. Futurystyczna wizja wszechświata - Futurystyczna wizja wszechświata

Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga

40. Słowa do wierzących - Słowa do wierzących

Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

41. Poszukiwanie Boga dla każdego - Poszukiwanie Boga dla każdego

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

42. Czas dyskusji - Słowo staje się ciałem? - Słowo staje się ciałem?

Samodzielna droga poznawania Boga.

43. Proste sposoby poznawania Boga - Proste sposoby poznawania Boga

Proste przykładowe propozycje osobistej wizji Boga 

44. Miłość i przyjaźń - Miłość i przyjaźń

Krótko o miłości, przyjaźni i samotności.

45. List miłosny do Boga - List miłosny do Boga

Jak wyrażić swoją miłość i współczucie wobec Boga.

46. Sens życia człowieka - Sens życia człowieka

Próbuję określić właściwy cel i sens życia człowieka.

47. Otwarcie na wiedzę duchową - Otwarcie na wiedzę duchową

Co jest potrzebna, aby samemu zacząć opracowywać takie tematy?

48. Przeszkody w zrozumieniu Boga - Przeszkody do zrozumienia Boga

Co warto zrobić dla zrozumieniu Boga?

49. Moja droga do Boga - Moja droga do Boga

Doświadczenia osobiste.

50. Marzenie o idealnym świecie - Marzenie o idealnym świecie

Miałem sen...

Zakończenie - Wnioski podsumowujące poruszane tematy

Zapamiętaj to przed wejściem do wieczności...

Kompendium wiedzy - Kompendium tematyczne i Kompendium alfabetyczne

 

Druga książka pt. “Dotyk nadziei” jest powieścią beletrystyczną wydaną też przez Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”