Strona glowna_Droga_Istota_NET_OK

Zapraszam do naukowej analizy pojęć duchowych

„Ta strona prezentuje niezwykle ważne tematy dotyczące człowieka z uwzględnieniem tkwiącej w nas wieczności. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy wzorowanej na sposobie pracy naukowców. Dotyczy ona ogólnej wiedzy o naszej rzeczywistości, o możliwości istnienia Stwórcy wszechświata i o wielu innych zjawiskach stanowiących sens życia każdego z nas. Tematy tu zebrane próbują także odpowiedzieć na pytania dotyczące celu życia człowieka z uwzględnieniem istnienia wieczności w stanie poza czasem i przestrzenią. Te tematy prowokują kolejne pytania o działanie mechanizmów zła oraz o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.” – Janusz Mazur

Poniżej znajduje się spis wszystkich tematów na tej stronie!

(naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

Wprowadzenie Wizja Wszechrzeczy 

Essenceizm - system analityczno-badawczy - opis systemu

                       Prezentacja systemu essenceizm

Okladka Essenceizm 1_Bóg nie jest z tego swiata

Prezentacja essenceizmu - krótki opis systemu analitycznego essenceizm

 

Tu jest dostępna  treść Teorii wiecznego istnienia

 

i wprowadzenie do niej: Wprowadzenie do Teorii wiecznego istnienia

 

Więcej o tym systemie na stronie: www.essenceizm.pl po polsku) oraz

 www.essenceism.com  (po angielsku)

 

Tematy podstawowe – Bóg i człowiek:

0.  Bóg i człowiek - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

                                                Kim jest Bóg?          Gdzie jest Bóg?

1.  Kim jest człowiek - Człowiek - osobna kategoria bytu

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i duchowa człowieka

Okladka Essenceizm 2_My jestesmy z tego swiata

3.  Wieczność w człowieku – Jak zromieć naszą wieczność?

Okladka Essenceizm 5_Wieczność nie jest z tego świata

4.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

5.  Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

6.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

7.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Źródło istnienia

Okladka Essenceizm 6_Nieprawdziwi bogowie z tego swiata

8.  Bóg wobec nauki - Bóg a nauka

 

8.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Rodzic i Uczestnik ewolucji

 

9.  Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy - Dwoistość stworzenia

 

10. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

 

11. Człowiek wobec wszechrzeczy - Człowiek a wszechstworzenie

 

12. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe 

 

13. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

14. Początek ludzkości  - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

 

15. Model dla zrozumienia Boga  - Jak poznać Boga wyobraźnią?

 

16. Futurystyczna wizja wszechświata  – Nowa wizja wszechświata 

Okladka Essenceizm 4_Wizja nie z tego świata

 

Tematy ważne – Dobro i zło:

0.  Wprowadzenie

 

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego Centrum

 

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

Okladka Essenceizm 3_Zło jest z tego swiata

3.  Świat bez zła a obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

4. Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

5.  Bóg a obecny świat - Zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

6.  Prawdziwy Bóg nie zna zła - Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

7.  Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

 

8.  Sens duchowej historii ludzkości - Sens dziejów ludzkości

 

9.  Za kulisami historii świata - Polityczny przebieg historii świata

 

10. Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

 

11. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

Okladka Essenceizm 7_Miłość z tego i nie z tego świata

12. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Jezus i Duch Święty

 

13.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza tych zjawisk

 

14. Biblia dla współczesnychMoja postawa wobec Biblii

 

15. Zbawienie świata - Warunki zbawienia świata?

Okładka Essenceizm 8_Rzeczywistość z tego i nie z tego świata

 

16. Odpowiedzialność za zbawienie świata - Rola Boga, ludzi i aniołów

 

17. Reinkarnacją a zbawienie - Propozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

 

18. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

 

19. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

 

20. Siła Miłości przeciw sile władzy - Główne machanizmy świata

 

Tematy ważne – Duchowość i wiara:

0.  Wprowadzenie – Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

 

1.  Świat duchowy - Zasady funkcjonowania świata duchowego

 

2.  Świat duchowy obecnie - Relacja świata duchowego z fizycznym

 

3.  Świat duchowy – tło konfliktów - Zrozumienie konfliktów duchowych

 

4.  Człowiek wobec śmierci - Przed wejściem do świata duchowego

 

5. Ważny problem moralny - Ważny problem ludzi wobec Boga

 

6. Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

 

7.  CudaCzy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

 

8. Wnioski z poruszanych tematówPosumowanie tematów

 

9.  Kompendium tematyczne

 

10. Kompendium alfabetyczne  

 

11. Krótkie wyjaśnienie treści strony

 

Tematy osobiste:

0.  Tematy osobiste - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

 

1.  Osobiste koncepcje zrozumienia Boga - Osobistej wizja Boga

 

2.  Pomoc Boża i modlitwa - Zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

 

3.  Człowiek wobec wiary w Boga - Odnaleźć Boga w swoim życiu

 

4.  Słowa do wierzących - Do ludzi wierzących w Boga

 

5.  List do Ojca Niebieskiego - Wyrażanie miłości do Boga

 

6.  Przeszkody w zrozumieniu Boga - Nie dostrzeganie Boga?

 

7. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Drogi do Boga

 

8.  Otwarcie na wiedzę duchową - Jak opisywałem te tematy

 

9. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

 

10. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

 

11. Moja droga do Boga Chwila wspomnień...

 

12. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

Kompendium alfabetyczne

 

Dotyk wieczności - to tytuł książki, której pewne fragmenty są na tej strony.

 

Artykuły z tej strony internetowej można otrzymać od autora w formie plików *pdf.

Bezpośredni adres emailowy autora:  janusz.m@istota.net,

lub kontakt telefoniczny:  tel. +48 (22) 722 77 00 - Janusz Mazur

Wydawaniem i dystrybucją moich książek w wersji elektonicznej i zwykłej zajmuje się Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystałem często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

W tym opracowaniu nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem dziesiątki prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia. Również i w tym przypadku ograniczam liczbę cytowanych fragmentów do kilkudziesięciu.

Zapewniam jednak, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi różnych pomysłów i analizowanie ważnych dla mnie tematów. Wiele z tych myśli inspirowało mnie do ciągłego poszukiwania właściwych rozwiązań. Jednak zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wpływ na ukształtowanie się moich poglądów.

Uwaga: autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich sześciu książek:

1. "Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata" - zrozumienie Boga

2. "Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata" - zrozumienie człowieka

3. "Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata" - zrozumienie zła

4. "Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata" - zrozumienie świata

5. "Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata" - zrozumienie wieczności.

6. "Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata" zrozumienie misji religii

7. "Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata" - zrozumienie działania Pierwoistnej Siły Miłości jako siły stwórczej Bytu Pierwoistnego

8.  "Essenceizm 8 - Rzeczywistość z tego i nie z tego świata" - zrozumienie naszej rzeczywistości.

Tu dostępna jest treść Teorii wiecznego istnienia

 

NAUKA A RELIGIA

www.istota.net (po polsku)

www.istota.org (po angielsku)

 

ESSENCEIZM (prowadzenie do Teorii wiecznego istnienia)

www.essenceizm.pl (po polsku)

www.essenceism.com (po angielsku)

 

E - KSIĄŻKI O ESSENCEIZMIE i prezentacja Teorii wiecznego istnienia

www.essenceizm.org (po polsku)

www.essenceism.org (po angielsku)

www.istoty.eu  (po francusku)

 

Janusz Mazur - +48 696 027 040

E-mail: janusz.m@istota.net

 

 

 

Zakładka Mazur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”