„Dotyk wieczności”:

Tematy na tej stronie stanowią również poszczególne rozdziały mojej książki pod tytułem „Dotyk wieczności”.

W Wydawnictwie Literackim Białe Pióro dostępny jest pełny tekst mojej książki w formacie *.pdf

kontakt e-mailowy z autorem: bamijo@istota.net,  janusz.m@istota.net,  lub telefoniczny: +48 696 027 040

 Poniżej prezentuję spis treści tej książki (naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego rozdziału)

 

„DOTYK  WIECZNOŚCI”

(„Logiczna droga do zrozumienia wiecznośći w człowieku”)

Spis treści

Wprowadzenie

Wizja wszechrzeczy - Essenceizm - Wizja wszechrzeczy

 

0. Nie jesteśmy zwierzętami - Nie jesteśmy zwierzętami

Jak zrozumieć samego siebie …….………………………………………….

 

1. Byt Pierwoistny - Byt Pierwoistny

W poszukiwaniu Nieskończoności – Próbuję opisać Boga – krok 1…………

 

2.  Bóg jako Centrum - Bóg jako Centrum

Bóg jako Centrum wszechstworzenia – Próbuję opisać Boga – krok 2 ………..

 

3. Osobowość Boga - Osobowość Boga

Wizja wszechświata – Próbuję opisać Boga – krok 3 ……………………….

 

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

Bóg jako Źródło istnienia – Próbuję opisać Boga – krok 4 …………………………

 

5. Bóg a nauka - Bóg a nauka

Bóg wobec nauki – Próbuję opisać Boga – krok 5 …………………………

 

6.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

Bóg jako Rodzic i uczestnik ewolucji  – Próbuję opisać Boga – krok 6 ………………..

 

7. Bóg jako Żródło wszechrzeczy - Bóg jako Źródło wszechrzeczy

Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy – Próbuję opisać Boga – krok 7

 

8. Człowiek – Istota wieczna - Człowiek – Istota wieczna

Definiowanie człowieka ………………………………………………………

 

9.  Człowiek wobec wszechstworzenia – Człowiek wobec  wszechstworzenia

Miejsce człowieka wobec Boga i wszechstworzenia  …………………………

 

10.  Człowiek a inne byty duchowe - Człowiek a inne byty duchowe

Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka  ………………………………

 

11. Poglądowe spojrzenie na Obra Boga - Poglądowe spojrzenie na Obraz Boga

Definiowanie człowieka ………………………………………………………

 

12. Serce Boga - Serce Boga 

Próbuję zrozumieć Serce Boga ..............................……..……………………

 

13.  Początek zła - Początek zła

Istnienie zła i jego centrum ……………………………………….……………

 

14.  Centrum zła - Szatan - Centrum zła - Szatan

Istnienie zła i jego centrum ……………………………………….……………

 

15.  Świat bez zła a obecny świat - Świat bez zła a obecny świat

Gdzie właściwie teraz żyjemy? …………………………………………….

 

16.  Koniec świata - Koniec świata

Strach przed końcem świata, Sądem Ostatecznym i wiecznym piekłem ……

 

17. Bóg a obecny świat  - Bóg a obecny świat

Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga ……………………………

 

18. Jezus Chrystus - Jezus Chrystus

Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa ………………………………………

 

19. Samotny OdkupicielSamotny Odkupiciel

Samotność Jezusa ………………………………………………………….

 

20. Biblia dla wspólczesnych Biblia dla współczesnych

Droga do Prawdy…………………………….

 

21. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa

Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus? …………..

 

22. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

Analiza zjawisk Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego? …....................

 

23. Świat duchowy  - Świat duchowy

Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego ………………….

 

24. Świat duchowy obecnie - Świat duchowy obecnie

Jak obecnie funkcjonuje świat duchowy ze światem fizycznym? …………..

 

21. Świat duchowy - tło konfliktów - Świat duchowy - tło konfliktów

Próbuję zrozumieć tło konfliktów między światem duchowym a fizycznym ….

 

26. Człowiek wobec śmierci - Człowiek wobec śmierci

Co warto wiedzieć przed wejściem do świata duchowego? …………………....

 

27. Główny problem moralny - Główny problem moralny

Największy problem moralny ludzkości wobec Boga …………………………

 

28. Sens duchowej historii ludzkości - Sens duchowej historii ludzkości

Próbuję ogarnąć sens duchowych dziejów ludzkości ………………….…….

 

29. Za kulisami historii świata - Za kulisami historii świata

Jak rozumieć polityczny przebieg obecnej historii świata ..……..…………

 

30. Zbawienie świata - Zbawienie świata

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby świat został zbawiony? ….……

 

31. Odpowiedzialność za zbawienie świata - Odpowiedzialność za zbawienie świata

Rola Boga, ludzi i aniołów  w procesie zbawienia ........................................... ….……

 

32. Reinkarnacja a pojęcie zbawienia - Reinkarnacja a pojęcie zbawienia

Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia ..…..............................................……

 

33. Zbawienie osobiste -  Zbawienie osobiste

Jak próbować uwolnić się z piekła? ………………………………………….

 

34. Cuda w procesie zbawienia -  Cuda w procesie zbawienia

Jak zrozumieć cuda? ….........……………………………………….

 

35. Pomoc Boża i modlitwa - Pomoc Boża i modlitwa

Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę ……………………………………

 

36. Czarny scenariusz dla ludzkości - Czarny scenariusz dla ludzkości

Oby się nigdy nie sprawdził ………………………..

 

37. Poglądy i wnioski z różnych religii - Poglądy i wnioski z różnych religii

Religie jako baza wiedzy o Bogu i człowieku …………………………

 

38. Człowiek wobec wiary w Boga - Człowiek wobec wiary w Boga

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym? ………………………..

 

39. Futurystyczna wizja wszechświata - Futirystyczna wizja wszechświata

Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga …………………………

 

40. Słowa do wierzących - Słowa do wierzących

Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga? ……..................…………

 

41. Poszukiwanie Boga dla każdego - Poszukiwanie Boga dla każdego

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym? ….……………………………

 

42. Czas dyskusji - Słowo staje się ciałem? - Słowo staje się ciałem?

Samodzielna droga poznawania Boga …........................................………

 

43. Proste sposoby poznawania Boga - Proste sposoby poznawania Boga

Proste przykładowe propozycje osobistej wizji Boga  …………..…………..

 

44. Miłość i przyjaźń - Miłość i przyjaźń

Krótko o miłości, przyjaźni i samotności …………………………………....

 

45. List miłosny do Boga - List miłosny do Boga

Jak wyrażić swoją miłość i współczucie wobec Boga …………………………………....

 

46. Sens życia człowieka - Sens życia człowieka

Próbuję określić właściwy cel i sens życia człowieka ………………………...

 

47. Otwarcie na wiedzę duchową - Otwarcie na wiedzę duchową

Co jest potrzebna, aby samemu zacząć opracowywać takie tematy? ………………

 

48. Przeszkody na drodze do zrozumieniu Boga - Przeszkody do zrozumienia Boga

Co warto zrobić dla zrozumieniu Boga? ……..........................…………

 

49. Moja droga do Boga - Moja droga do Boga

Doświadczenia osobiste………………

 

50. Marzenie o idealnym świecie - Marzenie o idealnym świecie

Miałem sen……………………………………......................……….............

 

Zakończenie - Wnioski podsumowujące poruszane tematy

Zapamiętaj to przed wejściem do wieczności........................................

 

Kompendium wiedzy - Kompendium tematyczne oraz Kompendium alfabetyczne

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA -”Dotyk wieczności”