Kompleksowa analiza pojęć religijnych

To jest strona prezentująca niezwykle ciekawe i nowe tematy dotyczące człowieka, a przede wszystkim odnalezienia wieczności tkwiącej w nim. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy ogólnej wiedzy o świecie, o Bogu i o podstawowych pojęciach religijnych. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka i istnienia świata duchowego. Prowokują one kolejne pytania o istnienie Boga, istnienie zła i o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

 

ISTOTA – strona główna - ISTOTA

Wprowadzenie-  Moja Wizja Wszechrzeczy

Essenceizm - system analityczno-badawczy

(więcej o tym systemie na stronie: www.essenceism.com

 

Tematy podstawowe – Bóg i człowiek:

0.  Bóg i człowiek  -  Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – Gdzie jest Bóg?

1.  Kim jest człowiek - Człowiek - osobna kategoria bytu

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i strona duchowa człowieka

3.  Wieczność w człowieku – Czego dotyczy nasza wieczność?

4.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

5.  Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

6.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

7.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Źródło istnienia

8.  Bóg wobec nauki - Bóg a nauka

8.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Rodzic i Uczestnik ewolucji

9.  Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy - Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy

10. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

11. Człowiek wobec wszechrzeczy - Miejsce człowieka wobec wszechstworzenia

12. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka 

13. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

14. Początek ludzkości  - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

15. Model dla zrozumienia Boga  - Poznać Boga za pomocą naszej wyobraźni?

16. Futurystyczna wizja wszechświata  – Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga

Tematy ważne – Dobro i zło:

0.  Wprowadzenie

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

3.  Świat bez zła a obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

4.  Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

5.  Bóg a obecny świat - Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

6.  Bóg nie zna zła - Bóg nie zna zła

7.  Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

8.  Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens dziejów ludzkości

9.  Za kulisami historii świata - Jak rozumieć polityczny przebieg historii świata

10.  Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

11. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

12. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Kim są Duch Święty i Jezus Chrystus?

13.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

14. Biblia dla współczesnych – Moja postawa wobec Biblii

15. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione, aby świat został zbawiony?

16. Odpowiedzialność za zbawienie świata - Rola Boga, ludzi i aniołów w procesie zbawienia.

17. Reinkarnacją a zbawienie - Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

18. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

19. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

Tematy ważne – Duchowość i wiara:

0.  Wprowadzenie – Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – cz.2

1.  Świat duchowy - Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego

2.  Świat duchowy obecnie - Powiązania świata duchowego ze światem fizycznym

3.  Świat duchowy – tło konfliktów - Próbuję zrozumieć tło konfliktów duchowych

4.  Człowiek wobec śmierci - Co zrobić przed wejściem do świata duchowego

5. Główny problem moralny - Największy problem moralny ludzi wobec Boga

6. Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

7.  Cuda – Czy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

8. Wnioski z poruszanych tematówPosumowanie głównych tematów

9.  Kompendium tematyczne

10. Kompendium alfabetyczne  

11. Krótkie wyjaśnienie treści strony

Tematy osobiste:

0.  Tematy osobiste - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – cz.3

1.  Osobiste koncepcje o Bogu - Przykładowe propozycje osobistej wizji Boga

2.  Pomoc Boża i modlitwa - Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

3.  Człowiek wobec wiary w Boga - Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

4.  Słowa do wierzących - Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

5.  List do Ojca Niebieskiego - Jak wyrazić swoją miłość i współczucie wobec Boga?

6. Przeszkody w zrozumieniu Boga - Czego ludzie nie dostrzegają istnienia Boga?

7. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Wszystkie drogi prowadzą do Boga

8.  Otwarcie na wiedzę duchową - Co mi było potrzebne, aby opisać te tematy?

9. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

10. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

11. Moja droga do Boga Chwila wspomnień na drodze do poznania Boga

12. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

 

Artykuły z tej strony internetowej można otrzymać od autora w formie pliku *pdf.

Dotyk wieczności - to tytuł książki, która jest skrótem tej strony internetowej.

Dystrybucją elektonicznej wersji tej książki zajmuje się Wydawnictwo Literackie Białe Pióro

W powyższym linku znajduje się spis treści tej książki i kontakt z jej autorem:

Bezpośredni adres emailowy autora: bamijo@istota.net, oraz janusz.m@istota.net,

lub kontakt telefoniczny:  kom. +48 696 027 040.

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

 

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystałem często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

W tym opracowaniu nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem dziesiątki prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia. Również i w tym przypadku ograniczam liczbę cytowanych fragmentów do kilkudziesięciu.

Zapewniam jednak, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi różnych pomysłów i analizowanie ważnych dla mnie tematów. Wiele z tych myśli inspirowało mnie do ciągłego poszukiwania właściwych rozwiązań. Jednak zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wpływ na ukształtowanie się moich poglądów.

Wszystkie cytaty biblijne zamieszczone w tej książce pochodzą z Biblii Tysiąclecia (wydanie dziesiąte).

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA -”Dotyk wieczności”